ICTNews
Tag

85.000 lượt giúp đỡ

Tin tức về 85.000 lượt giúp đỡ mới nhất

Zalo Connect ghi nhận 85.000 lượt giúp đỡ, mở rộng ra 45 tỉnh/thànhicon

Zalo Connect ghi nhận 85.000 lượt giúp đỡ, mở rộng ra 45 tỉnh/thànhicon

Sau nửa tháng hoạt động tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam, Zalo Connect đã ghi nhận 85.000 lượt giúp đỡ trong cộng đồng. Tính năng này cũng mở rộng ra 45 tỉnh/ thành phố đã và đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, 16.

Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị