ICTNews
Tag

11 số

Tin tức về 11 số mới nhất

Đầu số 0123 đổi thành gì khi chuyển 11 số thành 10 số?icon

Đầu số 0123 đổi thành gì khi chuyển 11 số thành 10 số?icon

Những đầu số 012x của VinaPhone giờ chuyển hết về một đầu số 10 số, đó là 08x. Vậy đầu số 0123 đổi thành gì?

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị